Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas

Po punojmë për të patur një prezencë online sa më dinjitoze. Përfundimi i zhvillimeve është planifikuar për në Mars 2021! Rregjistrohuni për njoftime nëpërmjet formularit të mëposhtëm!